Łoś

Łoś Pochodzi on z rodziny jeleniowatych, w kłębie ma wysokość 2 metrów. Masa jego ciała dochodzi do 380 kilogramów. Łoś jest największym gatunkiem jeleniowatych, rozmiarami przewyższa nawet konia. Klępa nie nosi poroża natomiast poroże byka ma bardzo charakterystyczny kształt. Tyki rozszerzają się niemal zaraz za nasadą. Mogą przybierać kształt albo tylko nieco rozszerzonych badyli z nielicznymi odnogami zwłaszcza u bardzo młodych lub starych byków. Lub przybierają formę regularnych masywnych łopat. Poroże łosia robi szczególnie duże wrażenie gdy pokryte jest scypułem. Potężną sylwetką ciała łoś nieco przypomina konia. Największy jest w kłębie po czym grzbiet opada ku tyłowi. Dlatego przy patrzeniu z boku obrys sylwetki nie jest kwadratowy. Długie silne nogi kończą się dużymi szeroko rozstawionymi racicami. Szerokie racice są szczególnie przydatne zimą przy dużych opadach śniegu. Łoś wtedy nie zapada się tak głęboko w śniegu co pozwala mu na swobodne przemieszczanie się. Ma on również bardzo rozbudowana wargę górną.