Przyroda wiele potrafi, czyli cechy wartościujące zwierzęta

Podobnie jak kaszaloty, mieczniki czy bieługi wydają charakterystyczne klik. Te bardzo wysokie dźwięki szybko przemieszczają się w wodzie i powracają we wzmocnionej postaci, gdy napotykają cos na swojej drodze. Zwierzę dowiaduje się w ten sposób o umiejscowieniu i odległości od przeszkody. Foki i uchatki wydają inne dźwięki, bardzo niskie. Nietoperze przemieszczają się nocą, używają wtedy do polowania takiej samej techniki echolokacji, czyli echosondy. Potrafią złapać w locie owada nawet go nie widząc. Wydają przez nos niesłyszalne dla ucha człowieka ultradźwięki. Ich dobrze rozwinięte uszy wychwytują i przekształcają sygnały dźwiękowe. Rozproszone w czasie pory deszczowej gnu, w porze suchej gromadzą się w stada, którymi wędrują do rzadko występujących rodeł wody. Żyjące w morzu łososie przebywają tysiące kilometrów, aby mieć młode w tej samej rzece, w której się urodziły. Kierują się zapachem wody. Węgorze podróżują w odwrotnym kierunku: porzucają rzeki, w których żyją aby na tarło dotrzeć do morza sargassowego w rejonie oceanu atlantyckiego. Gołąb wędrowny potrafi powrócić do swojego gołębnika a odległości nawet 1500 kilometrów. W drodze kieruje się za pomocą słońca.