Zagrożone zwierzęta przez człowieka. Niszczenie lasów

Pojawienie się człowieka naruszyło równowagę w przyrodzie. Ludzie, zaopatrzeni w broń, wytrzebili całe gatunki, aby się wyżywić lub dla rozrywki, a także dla handlu futrami, skórami, kością słoniową czy piórami. Aby budować domy i uprawiać ziemie, człowiek niszczy lasy, pozbawiając zwierzęta ich naturalnej przestrzeni życiowej. Ale dziś rozumiemy już, iż chroniąc zwierzęta, dbamy o nasza własna przyszłość na ziemi. Człowiekowi wystarczyły dwa stulecia, aby wybić wszystkie ptaki dodo na Mauritiusie. Ten wielki ptak, który nie potrafił latać, żywił się nasionami i zbożami, nie miał żadnych wrogów. Ze względu na futro długo polowano na niedźwiedzia polarnego. Dziś zabronione jest polowanie na ten gatunek, ale jest on zagrożony wyginięciem z powodu topienia pokrywy lodowej. Człowiek jest jedynym wrogiem goryla. Obecnie ludzie niszczą las tropikalny, w którym żyją goryle. Orangutan jest najbardziej zagrożoną małpa świata. Ludzie polują również na płetwala błękitnego dla mięsa oraz tłuszczu. Wyniszczenie lasów bambusowych jedynego pożywienia pandy spowodowało jej prawie całkowite wyginięcie. Słoń jest zagrożony z powodu swoich cennych kłów, które kłusownicy sprzedają za wysoką cenę. Jest też ofiarą powiększania się pól uprawnych.