Znaczenie owadów

Niezwykle ważny elementem środowiska naturalnego człowieka sa owady. Dostarczają one pokarmu zwierzętom a nawet roślinom. Około trzydziestu procent owadów to „zapylacze” roślin. Wśród roślin występujących w Polsce około połowa gatunków jest owadopylna. Zapylaczami są między innymi błonkówki, muchówki i motyle. Duża grupa owadów pełni rolę sanitariuszy gdyż przyspieszają rozkład odchodów i szczątków zwierzęcych. Niestety wśród owadów mamy również takie które działają szkodliwie. Istnieją gatunki drapieżne oraz pasożytnicze które niszczą gatunki roślinożerne. Powodują one szkody w warzywnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, leśnictwie oraz rolnictwie. Gatunki roślinożerne niszczą uprawy, zapasy żywności, budynki, przedmioty użytkowe, zbiory naukowe. Dużą grupę owadów stanowią pasożyty. Owady roznoszą choroby ludzkie (malaria, tyfus plamisty, śpiączka afrykańska, dżuma i inne), zwierzęce oraz roślinne. Owady zamieszkujące pomieszczenia ludzkie takie jak na przykład muchy nie tylko roznoszą choroby a na dodatek zanieczyszczają mieszkanie, mogą powodować nieprzyjemne zapachy.